Ombygning af lejlighed

Ved ombygning skal gældende regler i Københavns Kommune overholdes. Læs om reglerne her.  Hvis du er i tvivl, så kontakt bestyrelsen eller foreningens ejendomsinspektør.

Ved ændring af fjernvarme installationen i lejligheden (eksempelvis nedtagning af en radiator), skal du kontakte foreningens gårdmand før ændringen. Bestyrelsen ser helst, at foreningens VVS firma laver disse ændringer. Du finder foreningens håndværkere her.

Ved ombygning af vådrum (badeværelse) skal foreningens ejendomsinspektør kontaktes før ombygningen starter. Ejendomsinspektøren kan bidrage med rådgivning omkring ombygningen og denne ydelse er gratis. Ved ombygningen, skal der etableres en ny vådrumsmembran der godkendes af ejendomsinspektøren. I forbindelse med en ny vådrumsmembran, skal der som regel etableres et nyt afløb. Foreningen bidrager med et tilskud på 1.500 kr. når ejendomsinspektøren har godkendt det. 
BEMÆRK, at pga. af det lave vandtryk i København, så skriver HOFOR på sin hjemmeside, at især beboere på 4. og 5. sal kan have behov for amaturer i laveste trykgruppe. Hvis du er i tvivl med indkøb af amatur, så kontakt foreningens ejendomsinspektør.