Sammenlægning af lejligheder

Det er muligt at sammenlægge to lejligheder i foreningen. Der er dog nogle regler og krav som skal følges. 

Se mere infomation hos Københavns Kommune