Fremleje af lejlighed

Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal det godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender fremleje efter følgende retningslinier:

- Du skal havet beboet lejligheden mindst et ½ år før lejligheden kan fremlejes ud.
- Du må som udgangspunkt maksimalt fremleje din lejlighed i to år.
- Herefter skal du bebo din lejlighed i mindst et ½ år, før du kan fremleje den igen.
- Hvis du skal udstationeres med dit arbejde eller lignende, kan vi dispensere op til fire år. Dokumentation for udstationeringen skal vedlægges ansøgningen. 

Hvis du vil fremleje din lejlighed, skal bestyrelsen godkendedette skema, som du kan downloade her. Godkendelse af en fremleje kan tage op til en måned, da alle ansøgninger skal godkendes på et ordinært bestyrelsesmøde. Ansøgninger bedes derfor fremsendt i god tid.

Læg mærke til, at bestyrelsen også skal have en kopi af lejekontrakten mellem udlejer og lejer. Dette er alene som dokumentation for udlejningen. Bestyrelsen blander sig ikke i forholdet mellem udlejer og lejer. Al kontakt til foreningen skal fortsat gå gennem andelshaveren.

BEMÆRK, det er ikke tilladt at leje sin lejlighed ud som ferielejlighed i henhold til foreningens vedtægter.

Ansøgningsskema findes nedenfor.